Data publikacji: 2012-03-06

Pismo dla mieszkańców - podłączenie budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej zwany „ZWIK”), informuje, że macie Państwo możliwość podłączenia budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Grodzisk Mazowiecki, 6.03.2013 r.

Szanowni Państwo,
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej zwany „ZWIK”), informuje, że macie Państwo możliwość podłączenia budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Aktualnie istnieje również możliwość współfinansowania podłączenia budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego przez ZWIK oraz NFOŚiGW.

Pragniemy poinformować, iż obecnie ZWIK ubiega się o pozyskanie dofinansowania z Programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pn.: „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” (dalej zwany „Programem”). Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej NFOŚiGW: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-wod/pbos-i-podlaczenia/.

Ponieważ o wyżej wymienione dofinansowanie w ramach Programu mogą ubiegać się tylko jednostki samorządu terytorialnego lub spółki świadczące usługi wodno-kanalizacyjne w gminie, a przyznanie dofinansowania jest możliwe tylko w przypadku zawarcia stosownej umowy z właścicielem lub osobą posiadającą zgodę właściciela przyłączanej nieruchomości, zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości Programu.

Prosimy o przesłanie pisemnej informacji czy planujecie Państwo podłączenie do zbiorczego systemu kanalizacyjnego do Biura Obsługi Klienta ZWIK w terminie do 31.03.2013r.
Informujemy, że w przypadku niepodłączenia do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, przyłącza kanalizacyjne do Państwa nieruchomości będą likwidowane.

W przypadku jakichkolwiek pytań i chęci uzyskania informacji na temat Programu, prosimy o kontakt z pracownikami ZWIK pod numerami: 601 092 102, (22) 724 30 36 wew. 2

Z poważaniem,
Robert Lewandowski
Prezes Zarządu ZWIK Sp. z o.o.


05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

zgłoś stan wodomierza Awarie i remonty - pogotowie wodno-kanalizacyje