Planowane projekty sieci wodociągowej 
Nazwa Planowany termin zakończenia
Projektowanie wodociągu  w ul. Północnej w Makówce o długości L=280,0 m i średnicy DN 110  
Projektowanie sieci wodociągowej w ul. "bocznej" od ul. Barwnej w miejscowości Szczęsne, Gmina Grodzisk Mazowiecki o długości L=540,0 m i średnicy DN 100 mm  
Projektowanie  sieci wodociągowej w ul. "bocznej" od ul. Chełmońskiego w Grodzisku Mazowieckim, o długości L=190,0m i średnicy Dn110mm  
Projektowanie sieci wodociągowej w ul. Nastrojowej, Podmiejskiej i Kaprys w Kadach, Gmina Grodzisk Mazowiecki, o długości L=565,0m i średnicy Dn110mm  
Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Szoslanda i Żubrowej we wsi Adamowizna, Gmina Grodzisk Mazowiecki o długości L=510,0m i średnicy Dn110mm  
Projektowanie sieci wodociągowej w celu zasilenia terenów sportowych Legii w Urszulinie oraz w al. Olszowej i ul. Świerkowa w Książenicach o długości L=2116,0 m i średnicy DN 160,0 mm oraz o długości L=1534,0 m i średnicy DN 110 mm  
Projektowanie sieci wodociągowej w ul. Dzięciołowej i Orlej o długości L=480,0 m i średnicy DN 110 mm we wsi Szczęsne  
Projektowanie sieci wodociągowej w ul. Bojanka i Zondka o długości L=130,0 m i średnicy DN110 mm w Grodzisku Mazowieckim  
Projektowaniesieci wodociągowej w ul. Plantowej i Wierzbowej o długości L=340,0 m i średnicy DN110,0 m w Grodzisku Mazowieckim  
Projektowanie sieci wodociągowej w ul. Bazyliowej, Miętowej, Północnej, Lukrecji o długości L=1950,0 m i średnicy DN 110 mm  
Planowane budowy sieci wodociągowej 
Nazwa Planowany termin zakończenia
Budowa wodociągu  w ul. Północnej w Makówce o długości L=280,0 m i średnicy DN 110  
Budowa sieci wodociągowej w ul. "bocznej" od ul. Barwnej w miejscowości Szczęsne, Gmina Grodzisk Mazowiecki o długości L=540,0 m i średnicy DN 100 mm  
Budowa sieci wodociągowej w ul. "bocznej" od ul. Chełmońskiego w Grodzisku Mazowieckim, o długości L=190,0m i średnicy Dn110mm  
Budowa sieci wodociągowej w ul. Nastrojowej, Podmiejskiej i Kaprys w Kadach, Gmina Grodzisk Mazowiecki, o długości L=565,0m i średnicy Dn110mm  
Budowa sieci wodociągowej w ul. Floriańskiej w Grodzisku Mazowieckim o długości L=135,0 m i średnicy DN110mm  
Budowa sieci wodociągowej w ul. Szoslanda i Żubrowej we wsi Adamowizna, Gmina Grodzisk Mazowiecki o długości L=510,0m i średnicy Dn110mm  
Budowa sieci wodociągowej w celu zasilenia terenów sportowych Legii w Urszulinie oraz w al. Olszowej i ul. Świerkowa w Książenicach o długości L=2116,0 m i średnicy DN 160,0 mm oraz o długości L=1534,0 m i średnicy DN 110 mm  
Budowa sieci wodociągowej w ul. Dzięciołowej i Orlej o długości L=480,0 m i średnicy DN 110 mm we wsi Szczęsne  
Budowa sieci wodociągowej w ul. Bojanka i Zondka o długości L=130,0 m i średnicy DN110 mm w Grodzisku Mazowieckim  
Budowa sieci wodociągowej w ul. Plantowej i Wierzbowej o długości L=340,0 m i średnicy DN110,0 m w Grodzisku Mazowieckim  
Budowa sieci wodociągowej w ul. Bazyliowej, Miętowej, Północnej, Lukrecji o długości L=1950,0 m i średnicy DN 110 mm  
Budowa wodociągu w ul. Polnej Róży w Opypach  
Budowa wodociągu w ul. Króliczej, Lisiej i Bobrowa w Adamowiźnie DN110mm, L=1300m  
Planowane projekty sieci kanalizacyjnej 
Nazwa Planowany termin zakończenia
Projektowanie sieci kanalizacyjnej dla budynków wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Bałtyckiej 36 oraz 36A w Grodzisku Mazowieckim o długości L=130,0 m i średnicy DN 200 mm  
Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Prostej, "bocznych" od Prostej, Praskiej, Paryskiej, "bocznej" od Paryskiej, Weneckiej, Ateńska i Zacisze o długości L=1538,0m i średnicy Dn200mm  
Projektowanie sieci kanalizacyjnej w ul. Amarantowej w Odrano Woli, Gmina Grodzisk Mazowiecki, o długości L=130,0 m i średnicy Dn200mm  
Projektowanie sieci kanalizacyjnej w ul. Jasnej w Odrano Woli, Gmina Grodzisk Mazowiecki, o długości L=150,0 m i średnicy Dn200  
Projektowanie sieci kanalizacyjnej w ul. Dzięciołowej o długości L=585,0 m i średnicy DN200 mm we wsi Szczęsne  
Projektowanie sieci kanalizacyjnej w ul. Bojanka i Zondka w Grodzisku Mazowieckim o długości L=170,0 m i średnicy DN200  
Projektowanie sieci kanalizacyji ciśnieniowej w ul. Fińskiej i w  ul. "bocznych" od ul. Fińskiej o długości L=607,0 m i średnicy DN110mm  
Projektowanie sieci kanalizacyjnej w ul. Pomarańczowej w Odrano Woli o długości L=300,0 m i średnicy DN200   
Projektowanie sieci kanalizacyjnej (ciśnieniowej) w ul. Słowackiego i Willowej o długości L=1100,0 m i średnicy DN110,  zakładając budowę 37 pompowni na terenie posesji prywatnych  
Projektowanie sieci kanalizacyjnej w ul. "bocznej" od ul. Barwnej w miejscowości Szczęsne, Gmina Grodzisk Mazowiecki o długości L=460m i średnicy DN 200 mm wraz z przepompownią i przewodem tłocznym o długości L=290,0 m i średnicy DN 100 mm  
Projektowanie sieci kanalizacyjnej w Kłudnie Starym o długości L=1790,0 m i średnicy Dn 200mm wraz z przepompownią i przewodem tłocznym o długości L=800,0 m i średnicy Dn110mm  
Projektowanie sieci kanalizacji ciśnieniowej dla osiedla IBMER we wsi Kłudzienko o długości L=2424,0 m i średnicy DN 110 mm   
Projektowanie  sieci kanalizacji ciśnieniowej w Chlebni i Chrzanowie Dużym, Gmina Grodzisk Mazowiecki o długości L=3300,0 m i średnicy DN110 mm  
Projektowanie sieci kanalizacji ciśnieniowej w celu zasilenia terenów sportowych Legii w Urszulinie oraz w al. Olszowej w Książenicach o długości L=1573,0 i średnicy DN160 mm oraz o długości L=455,0 m i średnicy DN110mm  
Planowane budowy sieci kanalizacyjnej
Nazwa Planowany termin zakończenia
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wilczej, Niedźwiedziej, Dzikiej oraz drogach "bocznych" od ul. Wilczej, „bocznych: od Dzikiej, o długości L=2669,05 m budowa przepompowni i przewodu tłocznego w ul. Niedźwiedziej oraz przebudowa wodociągu w ul. Niedźwiedziej gmina Adamowizna Grodzisk Mazowiecki   
Budowa sieci kanalizacyjnej dla budynków wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Bałtyckiej 36 oraz 36A w Grodzisku Mazowieckim o długości L=130,0 m i średnicy DN 200 mm  
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Iglastej, Borowej, Botanicznej, Gogola oraz Szoslanda w Radoniach Gmina Grodzisk Mazowiecki o długości L=1029,0 m i średnicy DN 200 mm  
Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu w Książenicach wg. poniższych zadań:
Zadanie 1: Pompownia z przewodem tłocznym o długości L= 663 m o średnicy DN 160 mm
Zadanie 2: Sieć kanalizacyjna w ul. Cichociemnych, Muzycznej i Tanczenej o długości L=121,38 m o średnicy DN 250 mm oraz L=698,23 m o średnicy DN 200 mm oraz L=256,96 m o średnicy 160 mm
Zadanie 3: Sieć kanalizacyjna w ul. Batuty, Gotarowej, Serenady, E.Marylskiego, Wiolinowej, Koncertowej, Sopranowej, Etiudy, Sonata pom. Wiolinową a Mazyczną o długości L=4511,42m o średnicy DN 200 mm oraz L=1397,0 m o średnicy DN160 mm oraz
Budowa sieci kanalizacyjnej w  ul. Pięciolini oraz Kurantów. 
 
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Prostej, Praskiej, Paryskiej,Weneckiej, Ateńskiej i Zacisze o długości L=1286,0m i średnicy Dn200mm  
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Amarantowej w Odrano Woli, Gmina Grodzisk Mazowiecki, o długości L=130,0 m i średnicy Dn200mm  
Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jasnej w Odrano Woli, Gmina Grodzisk Mazowiecki, o długości L=150,0 m i średnicy Dn200  
Budowa kanalizacji  w ul. Oliwkowej, Figowej i Chabrowej w Opypach DN 200mm, L=1378m  
Budowa sieci kanalizacyjnej DN 200, L=845,0 wraz z przepompownią i przewodem tłocznym DN100mm, L=60,0 m w ul. Kasztanowej  i  trzech drogach bocznych od ul. Kasztanowej oraz w ul. Jaworowej w Grodzisku Mazowieckim  
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Dzięciołowej o długości L=585,0 m i średnicy DN200 mm we wsi Szczęsne  
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Bojanka i Zondka w Grodzisku Mazowieckim o długości L=170,0 m i średnicy DN200  
Budowa sieci kanalizacyji ciśnieniowej w ul. Fińskiej i w  ul. "bocznych" od ul. Fińskiej o długości L=607,0 m i średnicy DN110mm  
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Pomarańczowej w Odrano Woli o długości L=300,0 m i średnicy DN200   
Budowa sieci kanalizacyjnej (ciśnieniowej) w ul. Słowackiego i Willowej o długości L=1100,0 m i średnicy DN110,  zakładając budowę 37 pompowni na terenie posesji prywatnych  
Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią i przewodem tłocznym DN100mm, L=5,0m w ul. Żubrowej w Adamowiźnie, Gmina Grodzisk Mazowiecki DN200mm, L=300,0m  
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. "bocznej" od ul. Barwnej w miejscowości Szczęsne, Gmina Grodzisk Mazowiecki o długości L=460m i średnicy DN 200 mm wraz z przepompownią i przewodem tłocznym o długości L=290,0 m i średnicy DN 100 mm  
Budowa sieci kanalizacyjnej w Kłudnie Starym o długości L=1790,0 m i średnicy Dn 200mm wraz z przepompownią i przewodem tłocznym o długości L=800,0 m i średnicy Dn110mm  
Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej dla osiedla IBMER we wsi Kłudzienko o długości L=2424,0 m i średnicy DN 110 mm   
Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w Chlebni i Chrzanowie Dużym, Gmina Grodzisk Mazowiecki o długości L=3300,0 m i średnicy DN110 mm  
Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w celu zasilenia terenów sportowych Legii w Urszulinie oraz w al. Olszowej w Książenicach o długości L=1573,0 i średnicy DN160 mm oraz o długości L=455,0 m i średnicy DN110mm  

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img