Laboratorium ZWIK w Grodzisku Mazowieckim wdrożyło wytyczne zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Po przeprowadzonej ocenie przez Polskie Centrum Akredytacji, w październiku 2012 roku Laboratorium uzyskało decyzję o przyznaniu akredytacji.

e99cd25ca7c5a383031a2f446ae30795

Laboratorium zostało powołane  jako komórka organizacyjna Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim. Siedziba Laboratorium mieści się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Mazowieckim,  przy ul. Chrzanowskiej.

e8bceb3976df5e3dc72c62f511aaa7adDo obowiązków Laboratorium należy:
- pobór próbek (wody, ścieków i osadów ściekowych)
- transport próbek do laboratorium
- analiza fizyko-chemiczna wody, ścieków i osadów ściekowych
- analiza mikrobiologiczna wody
- sprawdzanie wartości analizowanych wskaźników na zgodność z normami technologicznymi i rozporządzeniami prawnymi.             

e99cd25ca7c5a383031a2f446ae30795Głównym zadaniem Laboratorium jest stały monitoring każdego etapu technologicznego produkcji wody,  począwszy od jej ujmowania poprzez  proces uzdatniania i dystrybucji do odbiorców.

Badania laboratoryjne polegają na pobieraniu w kluczowych punktach sieci wodociągowej próbek wody i oznaczaniu odpowiednich parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych oraz organoleptycznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Badania przeprowadzane w naszym Laboratorium z powodzeniem kontrolują prawidłowość działania wszelkiego typu domowych i przemysłowych filtrów wodnych.

27a31cc567caa2276354325558e8ccebLaboratorium nadzoruje pełny przebieg  procesu technologicznego oczyszczania ścieków.  wpływających do grodziskiej oczyszczalni, jak również sprawuje kontrolę nad jakością ścieków dostarczanych do sieci kanalizacyjnej przez zakłady produkcyjne i tabor asenizacyjny.  

Wszystkie analizy wykonywane są przez wysoce wykwalifikowany zespół pracowników,  przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu i urządzeń laboratoryjnych.
Laboratorium corocznie sprawdza i potwierdza swoje kompetencje techniczne oraz kwalifikacje personelu poprzez udział w badaniach międzylaboratoryjnych

Laboratorium wykonuje badania na zlecenia wewnętrzne oraz dla klientów zewnętrznych  w zakresie wykonywanych analiz.
Laboratorium  zapewnia wysoką jakość badań potwierdzoną posiadanym systemem jakości zgodnym z normą PN-EN ISO/EC 17025:2005 i uzyskanym certyfikatem akredytacji nr AB1372 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

nsmail 26 1 1
Dane kontaktowe:
Laboratorium
Chrzanów Duży 15, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22/ 755 64 26; 724 32 11, Fax 22/ 724 32 12
e-mail: laboratorium@zwik-grodzisk.pl

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img