1.   Uzgodnić termin poboru prób i wykonania badań z Laboratorium.

2.   Zestaw naczyń do poboru próbek wody pobrać z Laboratorium.
      Sprzęt do pobierania próbek
      - Czerpak Industrie (składający się z aluminiowego drążka i zlewki)
      - Naczynia czerpne umieszczone na linkach (bańki )
      - Pojemniki szklane z otworem o dużej średnicy
      - Pojemniki z tworzywa sztucznego.

3.   Miejscem pobierania jest najczęściej studzienki ściekowej, pompownia ścieków lub basenu  uśredniający.

4.   Pobór prób powinien się odbyć z drożnej i czystej (bez złogów części stałych) studzienki kanalizacyjnej i pompowni ścieków.

5.   Pojemniki z próbkami należy niezwłocznie dostarczyć do Laboratorium

6.   Jeżeli czas dostarczenia próbki do Laboratorium będzie dłuższy niż cztery godziny należy próbkę schłodzić do temperatury 30C±20C

7.   Pobieranie próbek

1)   Pobierania dokonywać (o ile pozwalająca to warunki)  w punkcie pobierania czerpakiem. Dopuszcza się stosowanie do pobierania innych naczyń czerpalnych (bańka) umieszczonych na lince.

2)   Wszystkie czynności podczas pobierania wykonywać w rękawicach ochronnych.

3)   Otworzyć właz studzienki odpływowej i zwrócić uwagę na ewentualne zanieczyszczenia (osady ściekowe , szlam, obrosty bakteryjne) oraz na natężenie płynących ścieków.

4)   Wypłukać naczynie czerpalne w pobieranym ścieku.

5)   Zanurzyć naczynie czerpalne w strumieniu płynących ścieków, otworem skierowanym w kierunku ich przepływu.

6)   Napełnić naczynie czerpalne, wyciągnąć z kanału i szybko przelać jej zawartość do naczynia na próbkę.

7)   Napełnić odpowiednie naczynie próbką tak aby nie zawierało powietrza.

8)   Naczynie szczelnie zamknąć i oznakować etykietą z opisem miejsca pobierania.

9)   Zabezpieczyć naczynie z próbką przed ewentualnym uszkodzeniem w czasie transportu ( wstawić do odpowiednich pojemników znajdujących się w samochodzie chronić przed światłem).

10) Dostarczyć jak najszybciej próbkę ścieków do Laboratorium, w którym zostanie
zarejestrowana i przekazana do wykonania analiz.

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img