Wodociągi w Grodzisku Mazowieckim istnieją od ponad 50 lat. Od 2009 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  funkcjonuje w formie jednoosobowej Spółki Gminy Grodzisk Mazowiecki.

6cf652c1101fb39c07ae8d1838e9ea9e

Przedsiębiorstwo odpowiada za gospodarkę wodno – ściekową na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki, a ponadto od gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna Spółka hurtowo przyjmuje ścieki, które przez system kanalizacyjny Milanówka trafiają do oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. świadczy usługi na najwyższym poziomie w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Respektujemy przepisy prawne, informujemy naszych odbiorców i organy kontroli zewnętrznej o jakości dostarczanej wody, szczególnie dbamy o środowisko naturalne, a także zapewniamy bezpieczne i higieniczne warunki pracy naszym pracownikom.

Powyższe cele osiągamy przez podjęte działania:

 • spełniamy wymagania prawne dotyczące jakości wody i ścieków;
 • wdrożyliśmy, utrzymujemy i doskonalimy Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ), obejmujący System Zarządzania Jakością i System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 22000;
 • posiadamy akredytowane Laboratorium wg. normy PN-EN ISO/lEC 17025, które świadczy usługi o najwyższym standardzie;
 • kształtujemy partnerską i trwałą współpracę z obecnymi i przyszłymi klientami zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, poprzez spełnianie oczekiwań i dbanie o satysfakcję naszych klientów i pracowników;
 • prowadzimy skuteczną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną oraz współpracujemy z klientami, dostawcami, kontrahentami i instytucjami nadzorującymi;
 • zapewniamy odpowiednią organizację i warunki pracy;
 • identyfikujemy zagrożenia, analizujemy ryzyka i eliminujemy potencjalne zagrożenia;
 • nadzorujemy, analizujemy, monitorujemy i doskonalimy procesy poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz standardów obsługi;
 • przeznaczamy niezbędne środki na doskonalenie technologii dostarczania wody oraz oczyszczania ścieków;
 • świadomi wpływu naszej działalności na środowisko naturalne dążymy do ciągłej poprawy m.in. poprzez zmniejszanie zużycia energii elektrycznej i wody na cele technologiczne oraz odpowiednie zagospodarowanie osadów ściekowych;
 • zapewniamy niezbędne zasoby i środki do realizacji niniejszej Polityki i celów organizacji;
 • działamy zespołowo.

W wyniku prowadzonych działań jesteśmy pewni, że dostarczamy naszym Klientom bezpieczny produkt oraz usługi o najwyższej jakości.

Zarząd i wszyscy pracownicy Spółki utożsamiają się z tą Polityką, która jest cyklicznie przeglądana, modyfikowana i dostępna publicznie. Swoją postawą każdy z nas aktywnie kreuje wizerunek Spółki, wspiera i realizuje założone cele.

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img