Czytaj więcej...

             Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest firmą działającą od 1962 roku, świadczącą usługi dla ponad 35 000 tysięcy mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i usuwania, oczyszczania ścieków i wód opadowych oraz oczyszczania ścieków z terenów: Milanówka, Brwinowa, Podkowy Leśnej.

 

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

SPECJALISTA ds. NADZORU I ODBIORÓW

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za nadzór nad budową sieci/ przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków

ZADANIA:

 • Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 • Prowadzenie kontroli technicznej na budowie sieci, urządzeń oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w odniesieniu do dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych, umowy, norm i zasad wiedzy inżynierskiej.
 • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych.
 • Dokonywanie wpisów w dziennikach budowy zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane.
 • Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział
  w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.
 • Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.
 • Sprawdzanie dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.
 • Sporządzanie protokołów częściowych i końcowych zakończenia robót.
 • Archiwizacja dokumentacji powykonawczej.
 • Sporządzanie sprawozdań dotyczących danych rzeczowych na temat sieci, urządzeń oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (ilości, długości, materiałów, wieku sieci).
 • Wycena usług z zakresu prowadzonych nadzorów w celu wystawienia faktur.
 • Udział w procesach inwestycyjnych Spółki.
 • Sporządzanie sprawozdań i raportów dotyczących wykonywanej pracy.

 

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie inżynierii środowiska, inżynierii komunalnej, sanitarnej lub pokrewne.
 • Uprawnienia budowlane o specjalności inżynieryjnej  w zakresie budowy  sieci wodno - kanalizacyjnej.
 • Min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Bardzo dobra znajomość Prawa Budowlanego, norm technicznych oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole.

 

OFERUJEMY:

 • Stabilne warunki zatrudnienia.
 • Samodzielność przy realizacji zadań i przyjazną atmosferę pracy.
 • Szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego.
 • Pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikat ISO).
 • Pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Grupowe ubezpieczenie na życie.
 • Lekcje języka angielskiego w pracy.
 • Pakiet medyczny.

 

Wysyłając ofertę na adres email: praca@zwik-grodzisk.pl lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.


W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: praca@zwik-grodzisk.pl.

 

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 12 miesięcy.

 

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem praca@zwik-grodzisk.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: praca@zwik-grodzisk.pl. W tytule maila proszę wpisać Nr ref.: Spec. Ds. Nadzorów i Odbiorów lub osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Cegielnianej 4 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

NA APLIKACJE CZEKAMY DO  30.10.2019 r.

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img