Zarząd  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp. z o. o. w Grodzisku Mazowieckim  informuje, że na podstawie  art. 3 ust. 1 punkt 3 oraz art. 132 ust.1 punkt 4 Ustawy z dnia 29.01.2004 roku  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) posiada  status  zamawiającego  sektorowego.  W związku z tym na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowania, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  Prawa Zamówień Publicznych prowadzone będą w oparciu o wewnętrzny Regulamin -  Polityka Zakupów. Postępowania, które nie spełniają w/w warunku prowadzone są w oparciu o przepisy Ustawy.

Przetargi w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim przeprowadza Dział Organizacyjny.

Tel. (22) 724 30 36

E-mail: zamowienia@zwik-grodzisk.pl

Zobacz aktualne przetargi na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

 

Załączniki:
Pobierz plik (2103201politykazakupow.pdf)2103201politykazakupow.pdf297 kB

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img