Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawartej na piśmie między usługodawcą a Odbiorcą usług.

W celu zawarcia umowy w Dziale Obsługi Klienta należy złożyć:

  1. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
  2. Kopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością (akt notarialny lub wypis z Ksiąg Wieczystych, umowę najmu)
  3. Pisemne pełnomocnictwo współwłaścicieli nieruchomości do reprezentowania przed ZWiK

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod Nr telefonu: 724 30 36 wew. 73, email: bok@zwik-grodzisk.pl

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img