Nasza Spółka nie świadczy usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) - udostępniamy jedynie punkt odbioru nieczystości dowożonych taborem asenizacyjnym dla firm wywożących usługowo nieczystości ciekłe.

Warunkiem udostępnienia przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Grodzisku Mazowieckim Punktu Zlewnego, mieszczącego się na terenie naszej Oczyszczalni, jest zawarcie z naszą Spółką umowy. 

Dokumenty wymagane do zawarcia umowy:

  • wniosek o zawarcie umowy;
  • kopia nadania numeru NIP, REGON, KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
  • kopia dowodu rejestracyjnego samochodu dostarczającego nieczystości ciekłe,
  • kopia zezwolenia właściwego organu na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;
  • oświadczenie o charakterze wywożonych ścieków;
  • zaświadczenie o myciu pojazdu asenizacyjnego;
  • dowód zapłaty (fakturę) za identyfikator.

 

 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul.Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29
napisz do nas: kliknij

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00
wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

btn maps

stan wodomierza

awarie_i_remonty

pwk img